ឆ្លើយ​តប​ទៅ​មតិយោបល់

Mobile film screenings address survivors’ psychological trauma

Screenings of WE WANT (U) TO KNOW, supported by Movies that Matter, were featured in last Wednesday's Phnom Penh Post! In the article, reporter Roth Meas says, "In a novel approach to dealing with the psychological traumas left by the Khmer Rouge regime, the Transcultural Psychosocial Organization (TPO) has been awarded a grant to organise 'mobile screenings' of a film based on the experiences of survivors as a way of opening up discussions on the issue."

The full article can be found here.

ឆ្លើយតប

មាតិកា​របស់​វាលនេះ​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកជន ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ ។
  • ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a> <em> <strong> <cite>
  • បំបែក​បន្ទាត់ និង​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ធ្វើ​​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


ឈ្មោះ​ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ