ឆ្លើយ​តប​ទៅ​មតិយោបល់

WWU2K at the next GIEFF film festival

WE WANT (U) TO KNOW has been selected for the 11th annual Göttingen International Ethnographic Film Festival! The festival promotes documentary cinema with a special emphasis on new films, videos or interactive media dealing with socio-cultural processes.

The festival is a great opportunity for international co-operation in Visual Anthropology and documentary filmmaking.
more information can be found at www.gieff.de.

The festival will take place from May 9 to May 13 in Göttingen, Germany.

ឆ្លើយតប

មាតិកា​របស់​វាលនេះ​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកជន ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ ។
  • ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a> <em> <strong> <cite>
  • បំបែក​បន្ទាត់ និង​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ធ្វើ​​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


ឈ្មោះ​ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ