ឆ្លើយ​តប​ទៅ​មតិយោបល់

WE WON A MOVIES THAT MATTER GRANT!

This Amsterdam-based foundation specifically focuses on film projects in developing countries, promoting human rights film screenings worldwide, offering advice and assistance and stimulating the exchange of knowledge and experience. The staff of Movies that Matter decided to support us with the printing of new dvds and the organization of a new series of screenings all over Cambodia- with the motivation: 'Movies that Matter finds your activities highly important and inspiring, and is looking forward to our cooperation.'

http://www.moviesthatmatter.nl/english_index/international

 

ឆ្លើយតប

មាតិកា​របស់​វាលនេះ​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកជន ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ ។
  • ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a> <em> <strong> <cite>
  • បំបែក​បន្ទាត់ និង​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ធ្វើ​​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


ឈ្មោះ​ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ