ឆ្លើយ​តប​ទៅ​មតិយោបល់

12th RAI international festival of ethnographic film

We are very happy and proud to announce, that "WE WANT (U) TO KNOW" in its BRAND NEW SHORT VERSION has been selected for screening in 12th RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM 2011, held from Thursday 23rd June to Sunday 26th June 2011 at UCL, Roberts building, London.

www.raifilmfest.org.uk

​ឯកសារ​ភ្ជាប់ទំហំ
raifilmfest2011-back-sl.jpg17.42 គីឡូបៃ
raifilmfest2011-front-sl.pdf506.22 គីឡូបៃ

ឆ្លើយតប

មាតិកា​របស់​វាលនេះ​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកជន ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ ។
  • ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a> <em> <strong> <cite>
  • បំបែក​បន្ទាត់ និង​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ធ្វើ​​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


ឈ្មោះ​ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ